top of page

Ønsker du også en forandring i Norsk politikk?

Vi trenger 5.000 signaturer for å starte et nytt initiativ, et nytt parti, og håper at du kan hjelpe oss! Les videre og se om du er klar for å gi oss din støtte :)!

Noen av problemene:
Vi har et politisk system som ble laget for veldig lenge siden, og som vi daglig ser at ikke fungerer særlig bra. Det vingles mye fra side til side uten den store fremdriften. Merkelige ting skjer på mange områder, og kompetansen bak beslutninger som tas virker altfor ofte å være mangelfull. Hadde en bedrift holdt på slik ville den fort vært konkurs.
Mange virker å komme til makten på grunn av at de er flinke til å prate for seg, uten nødvendigvis å ha så mye erfaring og kunnskap, eller ved hjelp av diverse snarveier. Nå er det på tide å rydde opp i dette systemet! Les mer om bakgrunnen for vårt initiativ.

Skisse til løsning: 
Vi ønsker å finne de menneskene og miljøene som trengs for å få utviklet en ny, moderne demokratisk styringsmodell. En modell som skal være så gjennomarbeidet og genial at den er interessant også for andre å implementere. Verden trenger sårt nye fremtidsrettede løsninger for styre og stell. 
Skissene til denne nye modellen vil være det hovedproduktet som Demokrati 3000 går til valg på i 2025. Det vil da bli opp til velgerne å si om dette er noe de ønsker at det jobbes videre med. Målet er å skape en nasjon under langt bedre ledelse, som tar både raskere og langt bedre beslutninger enn det vi ser i dag. Vi vil jobbe hardt for at man til valget i 2025 ser konturene av noe som alle kan ha stor tro på!

En del av den jobben som videre må gjøres er å finne de dyktigste og best egnede menneskene til å lede landet. Dyktige ledere og fagfolk med integritet, som kan få det beste ut av den samhandlingen og fremdriften som en moderne modell legger opp til. 

Folk trenger å oppleve godt lederskap for selv å bli motiverte til å bli gode bidragsytere i samfunnet, enten det er som leder, ansatt eller i andre roller. Ikke minst vil barn og unge lett bli påvirket av stemningen i samfunnet ellers. Og hvor mye vil det f.eks. ikke bety for veien videre å ha en motivert, dyktig og kunnskapsrik lærer, i et godt læringsmiljø? Her er det mange synergieffekter å hente, på veldig mange områder!

Annet:
Vi ønsker å finne økonomiske bidragsytere som vil støtte vårt initiativ. Vi trenger også mange andre engasjerte mennesker for å lykkes med dette. Se denne siden for mer informasjon om støtte.

Hvis du synes dette høres ut som et bra initiativ så setter vi STOR pris på litt hjelp. Vi trenger en erklæring fra 5.000 stemmeberettigede nordmenn som ønsker at partiet blir registrert. I så fall kan du fylle ut navn osv. i dette skjemaet. (For mer enn 3 personer/ signaturer, bruker dere dette skjemaet)

Husk at det hjelper ingen av oss om 500.000 synes dette er en god idé, hvis færre enn 5.000 sender inn...
Skriv ut skjemaet, fyll inn og signer, og send det til følgende adresse:

Demokrati 3000 c/o Lars Lænn
Postboks 1150 Nyborg
7420 Trondheim

Jeg kan selvfølgelig også motta dette personlig.
En idé kan også være å skrive ut en liste på jobb slik at de som vil kan skrive seg opp etter hvert. 

Epost adresse registrert!

bottom of page