top of page
La folket bestemme

Bakgrunnen for Demokrati 3000

Demokrati 3000 uttrykker ønsket om å lage en demokratisk løsning som kan lede oss trygt og godt videre inn i fremtiden. Det er ikke så skrekkelig lenge siden vikingene drev på i Norge for ca 1000 år siden, og det bør være mulig å holde liv i denne nasjonen noen tusen år til, hvis vi kan styre skuta på rett vei. Demo3K og D3K er for øvrig kortformer av Demokrati 3000.

 

1. Når man har et problem.....

Når man tydelig ser at noe er feil er det naturlig å tenke at dette er noe man må gjøre noe med. Enten det er en kran som er lekk eller en nasjon som sliter. Har du for eksempel en motor som fungerer dårlig så må den enten justeres, repareres eller byttes ut. Den norske "motoren" trenger nå en kraftig justering.
Et alternativ i en slik situasjon er å ikke gjøre noen ting, men det er sjelden en god idé.

 

Her er noen av hovedproblemene som medfører behov for endringer:
 

 • Manglende politisk styring, for mye vingling*

 • En stadig sykere befolkning, flere på trygd

 • Helsevesenet; store problemer på mange områder

 • Legemiddelindustrien; de har oss i lomma

 • Narkotikapolitikken; har vi virkelig gitt opp?

 • Boligkrisen; hvor er struktur og plan?

 • Kriminalitet; misbruk av politiressurser, får ikke jobb

 • Pandemien; hvorfor var vi ikke forberedt?

 • Strøm/ energi; hvor galt kan det bli?

 • Innvandringspolitikk; på tide å tenke nytt

 • Forsvaret; mer tempo, dynamikk og bedre beslutninger

 • Skatt; her trengs justeringer, ikke feller

 • Økende ulikheter skaper problemer for alle

 • Skolene: store problemer på mange områder

 • Skandaler knyttet til politikere; må få konsekvenser!

* 4-års valgperioder inviterer bla. til dette
 

Det er åpenbart at store endringer må til, snarest!

2. Så hva gjør man da?

Det er åpenbart at noe drastisk må gjøres, og det hjelper ikke å sitte foran sin egen TV og ytre seg. Det hjelper som regel også veldig lite å spre sin misnøye til barn, ektefeller, naboer og kollegaer. Trolig vil ikke en politiker eller ansatt bli noe mer motivert av å få en skyllebøtte heller. 

Så her er det bare å brette opp ermene å bli med på en nasjonal ryddesjau!

1. Først trenger vi dette initiativet til å tenke nytt.
2. Videre må vi få ut budskapet og få opp engasjementet. Lik og del i forskjellige kanaler! 

3. Så må vi finne noen dyktige markedsfolk som kan bidra til å sikre de 5.000 signaturene som trengs, og videre i prosessen med å kommunisere budskapet på best mulig måte.
4. Videre kommer den virkelig interessante jobben med å få flest mulig engasjerte og kloke hoder i arbeid. Dette for å finne en best mulig vei videre, og best mulige løsninger på sikt. Her vil faglig dyktighet og erfaring stå svært sentralt, og mange miljøer med relevant kunnskap vil bli invitert til å delta. Utenlandske miljøer vil også være aktuelle.
5. Resten blir svært spennende å være med på, eller å følge med på. Sammen skal vi få bygd en ny plattform som vil gavne fedrelandet, og gjerne verden forøvrig, i lang tid fremover!

 

Dette var bare en mulig beskrivelse av en oppstart. Et mål på mellomlang sikt er å komme i posisjon til å kunne gjøre de forandringer som trengs for landets del. Enten i form av å få et politisk flertall slik at man selv kan få gjennomført nødvendige endringer, eller å få lagt såpass mye press på den eksisterende strukturen at nødvendige endringer tvinger seg frem.

bottom of page